Het broedseizoen 1978 bleek ongekend slecht te zijn voor die soorten roofvogels die zich vooral met kleine zoogdieren voeden. In vele delen van het land scheen de muizenstand in 1978 bijzonder laag te zijn. In de A.W. Duinen zijn echter ook nog enkele andere faktoren voor dit slechte broedresultaat verantwoordelijk.