In het verslag van 1973 deelden wij mee, dat op een paar plaatsen enige kastjes dicht bij elkaar gehangen waren. Wij wilden de invloed hiervan op de broedresultaten nagaan. Na twee jaar kunnen we stellen, dat hieruit gebleken is, dat de stand van Koolmezen en Ringmussen hiermee bevorderd wordt. Deze soorten mogen we immers tot de agressieve (anderen verdringende) soorten rekenen. Andere soorten zangvogels gingen in deze gebiedjes achteruit. Daar vele van onze nestkasten bestaan uit mezenkasten en tamelijk dicht bij elkaar hangen, willen we deze in de komende jaren fors ”uitdunnen” en meer selectieve kasten gaan plaatsen. Hierdoor hopen we een grotere verscheidenheid in soorten in onze kasten te krijgen. De uilekast op de begraafplaats Duinhof is dit jaar door vandalen of lui die het op de jonge Bosuilen voorzien hadden, uit de boom gegooid. De Bosuil had op dat moment drie jongen, die op het punt stonden uit te vliegen. Twee van de jongen zijn teruggevonden. De derde is verdwenen. Gestolen? De politie van de Gemeente Velsen heeft de zaak in behandeling.