Er werd door 42 personen aan deze ekskursie deel genomen (w.o. ong 12 introducé’s). De start was om half vijf ’s ochtends bij de jeugdherberg ”Jan/Gijzen” in Haarlem, doch vele leden startten van hun vakantieadres of waren reeds een dag eerder vertrokken. De hieronder volgende waarnemingen werden gedaan door: F.J. Koning, T.M. van Spanje, J. v.d. Wiel en H. Vader. Daar ook op het eiland de hele klub in groepjes afzonderlijk vogelde, zijn de waarnemingen niet representatief voor de gehele groep. Onderweg naar Noordpolderzijl zagen wij in Oosterland 5 Zwarte sterns; op en langs de afsluitdijk: 20 Torenvalken, ong. 25 Futen (w.o. met jongen), 5 Aalscholvers, 30 à 40 Grauwe ganzen (Makkumerwaard) en tientallen Visdiefjes.