Het weer was goed op 7 november 1982: stralende zon, tot halverwege de de middag en een flinke wind uit de zuidoosthoek, zodat we aan het water vaak in de luwte stonden. Op de heenweg hadden we al mooi zicht op groepjes Kieviten en Wulpen en in het Noordhollands Kanaal zagen we Kuifeenden, Tafeleenden en Futen. Bij de Van Ewijcksluis gingen we gelijk even de dijk op, maar doordat het eb was, waren de vogels te ver weg om ze duidelijk waar te kunnen nemen. In de verte zagen we o.a. Rotganzen en er kwam een Buizerd over. Nadat we koffie gedronken hadden, zijn we verder gereden langs de