Door gebrek aan tijd is het dit jaar niet tot een uitwerking van de gedurende 5 jaar verzamelde gegevens over het voedsel van de uilen gekomen. Doordat F.J. Koning in het broedseizoen afwezig was, werden door H. Vader en T.M. van Spanje alle territoria gekontroleerd en werden in 1969 2045 prooidieren gedetermineerd. In 1969 werd een voor ons nieuwe roofvogelsoort als broedvogel voor de A.W. duinen vastgesteld. Eigenlijk betreft het een herbezetting van een vroeger broedgebied. Een paartje Grauwe Kiekendieven bracht namelijk, mede door een goede bewaking van het nest door het duinpersoneel en de plaatselijke jachtopzichter Q. van der Meulen een 2-tal jongen groot. Er werden 4 eieren gelegd, waarvan er 3 zijn uitgekomen. Van deze 3 jongen is later 1 eksemplaar verdwenen, de 2 overige zijn goed uitgevlogen want deze werden later samen met de ouders jagend gezien.