Tijdens de broedvogelinventarisatie van dit 3300 ha. grote duinterrein werden de volgende aantallen bezette territoria vastgesteld: 22 Bosuilen, 13 Ransuilen, 3 Boomvalken, 1 Sperwer en 2 Torenvalken. De hoge veldmuizenstand die 1980 kenmerkte, bleef in het vroege voorjaar kennelijk enigszins gehandhaafd, waardoor de broedresultaten van de muizenetende predatoren iets beter was dan in de daljaren 1978 en 1979.