Wat doe je om te vieren dat je als vereniging 60 jaar bestaat? Voor die vraag zag het bestuur van de Vogelwerkgroep Zuid Kennemerland (VWGZK) zich vorig jaar gesteld. Duidelijk was, dat we in 2011 met het bereiken van de 60-jarige leeftijd een historisch belangrijke mijlpaal hebben bereikt. Maar — nogmaals – hoe vier je dat? Vanaf het eerste moment heeft het bestuur van de VWGZK gekozen voor een viering, waarbij de vogelwerkgroep iets zou doen, waar ze goed in is en waardoor tegelijkertijd een groot publiek kermis kon nemen van het bestaan en het werk van de vogelwerkgroep. Weliswaar doen we al 60 jaar van alles, maar vooral voor de leden en voor het uitbreiden van onze kennis over het vogelleven. Zodra je 60 wordt, mag de buitenwereld echter heus wel weten wie we zijn en wat we doen, zo was de redenering van het bestuur. Om die reden is vorig jaar al de keuze gemaakt het 60- jarig bestaan te vieren met een publieke Mussentelactie. De Huismus doet het niet best in stedelijke gebieden en is als brutale rakker wellicht de meest populaire vogel van het land. Wat lag dus meer voor de hand dan de Huismus centraal te plaatsen in een grote actie om te onderzoeken hoeveel er in deze regio nog zijn en om te weten of we ons echt zorgen moeten maken over het voorkomen van dit prachtige vogeltje.