De reis werd gemaakt in een ”Lelijke Eend” en de inzittenden waren onze leden: Leo Gieske, Herman Hessels en Jaques v.d. Lans. De start was in Haarlem op 31 augustus 1968 om 8.00 uur. De reis verliep niet zo vlot, doordat ”De Eend” last kreeg van de voortdurende stromende regen waardoor ergens kort sluiting optrad. De details van die verplichte pauze’s zal ik maar niet beschrijven, daar het peil van de verwensingen tegen het trouwe dier begon te zakken. Tenslotte na vier keer stoppen was het euvel verholpen met lucifers en leukoplast, waarna de reis verder vlot verliep. Na een voorspoedige overtocht van de haven van Travemünde naar Trelleborg konden we na de passencontrole onze reis naar Valsterbö voortzetten. Het was nu mooi weer en we genoten van het wisselendelandschap met veel akkerbouw waartussen de zo grootse bossen.