In het afgelopen jaar werd op vele plaatsen het onderzoek net selectieve en super-selectieve nestkasten voortgezet, evenals de eksperimenten met diverse soorten plastic als bouwmateriaal voor nestkasten. Gesteld kan worden dat dankzij het ophangen van steeds neer selecterende nestkasttypen ook steeds meer holenbroedersoorten een kans tot ongestoord broeden krijgen. De soortenrijkdom neemt in verschillende terreinen duidelijk toe. Vooral de bonte vliegenvanger zet zijn opmars in westelijke richting in snel tempo voort, doch ook soorten als zwarte mees, matkopmees, glanskopmees en winterkoning komen steeds vaker als nestkastbewoner voor. Merkwaardig is dat ook de roodborst – vroeger een uiterst zeldzame holenbroeder – in de laatste tijd steeds vaker overgaat tot het betrekken van een nestkast. Het kontakt met de vele nestkastgroepen in ons land verloopt rustig. Vrij regelmatig treedt briefwisseling op en worden verslagen toegestuurd. Tot 1 oktober mocht ik reeds veertien jaarverslagen over 1970 ontvangen.