Het landgoed gelegen tussen Leidsevaart en de Vogelenzangseweg, is ± 40 ha. groot. Het wordt verdeeld in een oud en een nieuw gedeelte, waarvan het laatste bestaat uit jonge aanplant van o.m. berken, meidoorns, elzen, eiken, wilgen en verschillende soorten populieren met enige waterpartijen. Het oude gedeelte bestaat hoofdzakelijk uit oudere loofbomen met veel onderbegroeiïng, eiken- en beukenlanen en weinig naaldhout. Een beekje doorsnijdt het iets heuvelachtige terrein.