Het langverwachte rapport ”Vogels van de strandvlakte en de Zuidpier van IJmuiden”, ook wel kortweg ”Zuidpierverslag” genoemd, is verschenen. Het uitbrengen van dit rapport moet in het licht worden gezien van de plannen van de gemeente Velsen voor de ontwikkeling van dag- en verblijfsrecreatie in het gebied rond de Zuidpier. Deze plannen zullen wel doorgaan, maar bij de samenstellers van dit rapport (Steve Geelhoed, Ferdy Hieselaar, Evert van Huyssteeden en Johan Stuart) is de hoop erop gevestigd, dat t.b.v. de natuur en met name de avifauna enkele aanpassingen kunnen worden gerealiseerd. Een aantal aanbevelingen hiertoe wordt gegeven. In dit rapport wordt natuurlijk voornamelijk ingegaan op de ornithologische betekenis van het gebied, al krijgen flora en fauna ook enige aandacht. Bladeren we het 96 pagina’s tellende rapport door, dan vinden we na een voorwoord van Jos Kluiters allereerst een samenvatting. Altijd handig voor die beleidsmakers die zich de tijd niet gunnen het gehele rapport door te nemen. Na een inleiding (hoofdstuk 1) wordt in hoofdstuk 2 de situatie en het ontstaan beschreven van het onderzoeksgebied. In hoofdstuk 3 is de gevolgde werkwijze beschreven welke is toegepast bij het analyseren van de talloze waarnemingen in de besproken periode van 1978 tot en met 1986. De verwerkte gegevens worden vervolgens in hoofdstuk 4 gepresenteerd.