In het Haarlems Dagblad van 15 januari 1993 (blz. 14) staat een artikel over het kappen van dennen op het landgoed Kennemerduin (”Kappen van dennen gestopt vanwege reigerskolonie”). Dit artikel bracht mij tot de volgende reactie. In de laatste jaren blijken veel natuurbeheerders voorstander te zijn van het verwijderen van naaldbomen uit natuurgebieden. De reden is dat naaldbomen oorspronkelijk zijn aangeplant en hier ’van nature’ niet thuishoren.