Tot begin 1900 werden trekkende zangvogels in Nederland nog voor consumptie gevangen. Van de circa 25 vinkenbanen tussen IJmuiden en Noordwijk resteren nog slechts twee oorspronkelijke vinkenbaanhuisjes. De enige die is te bezichtigen staat in het Openluchtmuseum in Arnhem. De enige die nog op de oorspronkelijke locatie staat, is te vinden op een open veldje ten zuiden van de Oranjekom in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Het halfopen vanggedeelte aan de noordzijde naar de slagnetten voor de vangst van leeuweriken is nog goed te zien. Aan de westkant zien we nog de muur voorzien van kijkgaten, waardoor het druipnet werd beloerd waar de vinken en sijzen werden gevangen. De beplanting van de vroegere druip met struweel klopt echter niet, hier hoort een kaal veldje met aan de zuidzijde opgaand hout. Om mijn eigen herinneringen aan te vullen interviewde ik Fred Koning over het wel en wee van vinkenbaan Paradijsveld.