In het poldergebied ten noordoosten van Spaarndam werd in 1995 een nieuw natuurgebied aangelegd. Het werd uiteraard al snel door natuurliefhebbers ontdekt. Binnen de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland raakte de naam ”Houtrakkerbeemden” in zwang. Naar aanleiding van hoge waterstanden in 1996 en de verstoring van nesten die daarvan het gevolg was ontstond het idee om binnen de Stichting Zuid-Kennemerland Natuurlijk (SZKN) een eigen visie te ontwikkelen voor het gebied. Een werkgroep is aan de slag gegaan en in het najaar van 1997 heeft het bestuur van SZKN een beheersvisie voor de Houtrakkerbeemden goedgekeurd. In dit artikel een samenvatting van deze beheersvisie.