Vanaf 1991 doet de Noordhollandse Zoogdierstudiegroep samen met de Dienst Ruimte en Groen van de provincie Noord-Holland een onderzoek naar de verspreiding van vleermuizen in Noord-Holland. De resultaten van dit onderzoek worden gepresenteerd in een atlas van de Noordhollandse vleermuizen die in het voorjaar van 1994 zal verschijnen (vergelijk bijvoorbeeld ”Broedvogels van Noord-Holland”). De zomer van 1993 is de laatste mogelijkheid om ten behoeve van de vleermuizen-atlas de verblijfplaatsen van kolonies op te sporen. Dankzij een uniek gedrag dat sociale dieren als de vleermuizen vertonen, kunnen de verblijfplaatsen van hun kolonies worden achterhaald. In de ochtend, tijdens het krieken van de dag gaan ze namelijk allemaal tegelijkertijd terug naar hun verblijfplaats. Voordat ze naar binnen gaan, vliegen ze enige tijd rond; we noemen dit ”zwermgedrag”. De functie van dit gedrag is nog niet bekend, maar het heeft voor een deel ongetwijfeld te maken met communicatie tussen de leden van de kolonie. Heeft U zo’n groep zwermers gevonden dan is het een kwestie van wachten tot de dieren ergens naar binnen gaan.