Tijdens zeetrektellingen worden langstrekkende Visdieven en Noordse Sterns meestal vereeuwigd onder de noemer ”Noordse dief”. Simpelweg, omdat beide soorten bij slechte weersomstandigheden en op grote afstand moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn. Ook dichtbij vliegende vogels worden echter mondjesmaat gedetermineerd, terwijl zulks zeker niet onmogelijk is. Om verandering in deze situatie te brengen, passeren in het vervolg enige determinatiekenmerken van beide soorten de revue.