De Natuurbeschermingscommissie is sinds de ledenvergadering van januari in mei bij elkaar geweest. Er was wel een eerdere datum gepland, maar toen had onder andere Henk Wijkhuisen voor D66-Velsen een discussie-avond over een eventuele kustlocatie voor de uitbreiding van Schiphol georganiseerd. Dus werd voorgesteld die avond te bezoeken. Een panel bestaande uit een directielid van Schiphol, Hugh Gallacher van Milieufederatie Noord-Holland en de wethouder Ruimtelijke Ordening van Velsen leidde het onderwerp in; ieder vanuit hun eigen invalshoek.