Met 48 (1982-83) ontvangen lijsten, waarop 118 (1982-125) verschillende vogelsoorten, is 1983 een boeiend vogeljaar geweest. Van de 110 waargenomen soorten kunnen ca. 26 soorten (1982-38) ook als broedvogel worden aangemerkt. Nieuwe waarnemingen t.a.v. 1982 waren: Parelduiker, Aalscholver, Kleine Zwaan, Zomertaling, Smelleken, Zeearend, Goudplevier, Zwarte Stern, Noordse Stern, Zwarte Specht, Duinpieper, Grote Gele Kwikstaart, Kleine Karekiet, Bonte Vliegenvanger, Goudvink, Keep en Sneeuwgors. (17)