De meertjes hebben dit jaar een kleine verandering ondergaan, doordat ze beide rondom met afrastering zijn voorzien in de vorm van prikkeldraad. Toch heeft dit m.i. geen afbreuk gedaan aan de vogelstand, integendeel. Er zijn dit jaar zo’n 122 verschillende soorten vogels waargenomen dbor 25 personen. Hiervoor zijn 70 lijsten ingeleverd. Januari begon met zacht weer en regenbuien, maar van 12 tot 27 januari waren beide meren bevroren; soms geheel, en soms op enkele wakken na, waarin o.a. 2 Wilde zwanen te zien waren.