Na twee jaar was het er weer tijd voor. Omdat we dit jaar tevens ons 50- jarige jubileum vieren, moest het zeker gebeuren: een jubileum Big Day. In het jubileumnummer van Fitis is er al wat over geschreven (Hieselaar 2001) en naar dit artikel wordt verwezen voor opzet, doel en regels van een Big Day. Door een oproep via de e-mailgroep van de vogel(aar)s van Zuid-Kennemerland (VogelnetZuidKennemerland@yahoogroups.com) werden 13 slachtoffers gevonden die bereid waren zich gedurende een etmaal af te beulen. De dag zou eigenlijk gehouden worden op 4 mei, maar werd wegens de slechte weersomstandigheden verplaatst naar Hemelvaartsdag op donderdag 9 mei. De samenstelling van team 2 en 3 onderging hierdoor op het laatste moment enige verandering. De samenstelling van team 1 bleef onveranderd. Hier volgt het relaas van de drie teams.