Van het Coördinatie-comité voor de bescherming van vogels (C.C.B.V.) in België lazen wij onderstaand persbericht d.d. 30 juli 1969: Zal men de nachtegaal in België laten uitroeien? De nacht egaal, die in ons land plaatselijk nog als broodvogel voorkomt, wordt sedert zijn terugkeer uit het warme zuiden (half april) zowat overal waar hij nog voorkomt door vogelstropers afgevangen, alhoewel deze soort een volledige wettelijke bescherming geniet.