Half februari 1993 start weer een nieuwe vogelcursus voor beginners. In 6 cursusavonden en 5 excursies zullen de cursusleiders de deelnemers de beginselen van het vogels kijken bijbrengen. De cursusavonden zijn: 9-2-1993, 23-2, 9-3, 23-3, 6-4 en 20-4. De kosten bedragen ƒ 35,= voor leden en ƒ 55,= voor niet-leden. Meer informatie kunt u verkrijgen bij: Claudi Boersbroek, Salvador Allendestraat 32 2033 CA Haarlem; telefoon: 023 – 366601