In de periode van oktober tot half december 1988 gaat de eerste vervolgcursus van start. De cursus bestaat uit vijf avonden en deze zullen om de twee weken op woensdagavond plaatsvinden. Het programma ziet er als volgt uit: Eerste avond – loofzangers en rietzangers – vogeltopografie, het maken van een beschrijving, CDNA (Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna) Tweede avond – meeuwen en sterns – het verschijnsel rui Derde avond – steltlopers Vierde avond – duikers en roofvogels – het belang van kennis over biotopen, o.a. als gids voor soortherkenning Vijfde avond – het inventariseren van broedvogels – eenden en ganzen In het kader van de cursus zal er tevens 12 of 13 november een excursie naar de Hondsbossche Zeewering en Wieringen plaatsvinden.