Van 5 oktober t/m 30 november wordt de eerste vogelcursus voor gevorderden gehouden. De cursus bestaat uit vijf cursusavonden en 1 excursie. Het programma ziet er als volgt uit: 5 okt. – vogeltopografie, het maken van een beschrijving, CDNA. – meeuwen en sterns 12 okt. – het verschijnsel rui – eenden en ganzen 2 nov. – steltlopers 16 nov. – het inventariseren van broedvogels – duikers en roofvogels 30 nov. – biotopen als gids voor soortsherkenning – loofzangers en rietzangers Alle cursusavonden worden gehouden in het gebouw van de speeltuinvereniging te Zaanen, Albert verweylaan in Haarlem-Noord. Alle cursisten ontvangen een cursushandleiding.