Veel vogelaars weten, dat Turkije een zeer boeiend land is en behalve de befaamde roofvogeltrek over de Bosporus een groot aantal interessante vogelsoorten te bieden heeft. Dit was dan ook de reden dat mijn vrouw Gerie en ik in het voorjaar van 1983, toen de bomen in Nederland nog kaal waren, besloten om ons landje voor een periode van een week of vijf te laten voor wat het was om, zoals dat wel eens genoemd wordt ”onze horizon te verleggen” en Turkije met een bezoek te vereren. Voor mij betekende dit een hernieuwing van een eerdere kennismaking met dit land. In mei 1976 heb ik ook een bezoek gebracht aan Turkije. In dat jaar hebben we ons echter voornamelijk gericht op noorwestelijk Turkije (Ulu Dag en Manyas Gölü) terwijl ons einddoel nu veel verder naar het oosten lag. Ik heb tijdens de laatste reis dan ook niet veel moeite gedaan om een aantal typische Turkse soorten, zoals Roodvoorhoofdkanarie en Turkse (Krüper’s) Boomklever op te sporen, daar ik die in 1976 uitgebreid heb kunnen bewonderen.