Globaal werd 1982 weerkundig gekenmerkt door een kwakkelwinter, de meertjes waren in februari en maart tijdelijk bevroren; een koud voor jaar, daarentegen een warme zomer en een natte herfst met voor de tijd van het jaar hoge temperaturen. De waterstand was in het voorjaar hoog maar verlaagde door het fraaie zomerweer. Tijdens de herfst steeg het water weer tot abnormale hoogte. Met 83 (1981-78) ontvangen lijsten, waarop 125 (1981-105) verschillende vogelsoorten, is 1982 een boeiend vogeljaar geweest. Van de 125 waargenomen vogelsoorten hebben ca. 38 soorten ook bij of in de omgeving gebroed dan wel een poging daartoe gedaan.