Ook voor 1996 is door de Stichting Het Vogeljaar de jaarlijkse vogelfotowedstrijd weer uitgeschreven. De wedstrijd geeft een indruk van de resultaten van het werk van de beste Nederlandse en Belgische vogelfotografen. Dit jaar kunnen ook fotografen die geen abonnee van het Vogeljaar zijn met de wedstrijd meedoen. Deze ontvangen, indien zij dat wensen, het nummer van Het Vogeljaar waarin de foto’s van de winnaars en het juryrapport worden gepubliceerd. Voor deze wedstrijd kunnen zwartwitfoto’s worden ingezonden. Bovendien kunnen ook zwartwitafdrukken van dia’s en kleurenfoto’s worden ingestuurd; dit moet wel duidelijk worden vermeld. Per inzender kunnen maximaal vijf foto’s worden ingestuurd. Elke foto moet worden voorzien van naam en adres van de fotograaf, naam van de afgebeelde vogelsoort(en) en plaats en datum van de opname. Het formaat van de foto’s moet minimaal 13*18 cm zijn en beslist niet groter dan 18*24 cm. Ze moeten op glanzend papier zijn afgedrukt en niet reeds eerder zijn gepubliceerd of elders zijn aangeboden. De afgebeelde vogelsoorten moeten in Nederland en/of België kunnen voorkomen. Nestfoto’s worden niet geaccepteerd.