Om juiste uitspraken over de toestand van de Nederlandse vogels te kunnen doen zijn exacte tellingen en karteringen van regelmatige broedvogels, en hier overblijvende soorten, noodzakelijk. SOVON en de Nederlandse vogelwerkgroepen werken daar gezamenlijk hard aan. De meeste tellers en waarnemers in ons land zijn vrijwilligers. Het aantal beroepsmatige vogeltellers is niet groot. Allemaal dragen ze bij aan monitoringprogramma’s. Allemaal houden ze de vinger aan de pols waar het gaat om veranderingen in de vogelstand. Al dat gemeenschappelijk werk is intussen uitgemond in landelijke beschermingsmaatregelen en Europese richtlijnen om het overleven van vogels in het algemeen, en van sommige soorten in het bijzonder, te garanderen.