Afgelopen maanden inventariseerde ik nesten van Kluten in de Houtrakpolder. Ik constateerde overtreding van de Vogelwet, namelijk verstoring van nesten van beschermde vogels, en deed daarvan aangifte bij de Algemene Inspectiedienst (AID). Middels dit artikel wil ik een aanzet geven tot een discussie over de rol van de Vogelwerkgroep bij opsporing en bestrijding van milieucriminaliteit.