Na enige jaren het zuiden en zuidoosten van Europa bezocht te hebben, was het niet moeilijk om in 1978 tot de keuze te komen Scandinavië te verkennen. Zoals bij iedere reis het geval is, gingen ook ditmaal de voorbereidingen aan de reis vooraf. Reeds begin 1978 werd er een begin gemaakt met het achterhalen van adressen van vogelaars in het noorden en met het ondervragen van Nederlanders die in Scandinavië geweest zijn, teneinde zo goed mogelijk geinformeerd aan de reis te beginnen. Zaterdag 3 juni werd als vertrek datum gesteld enerzijds omdat juni ons een geschikte tijd leek voor de vogels in het noorden, anderzijds omdat de kans om half juni in de sneeuw te blijven steken erg gering is. Gaat men vroeger dan is die kans wel degelijk aanwezig.