Vogels bestaan in hun veelheid van differentiaties als een hoge levensvorm. Naast de zoogdieren als hoogste levensvorm nemen zij een buitengewoon belangrijke plaats in in de menselijke samenleving. Zij zijn niet alleen van belang voor de liefhebber, maar vormen een essentieel onderdeel in de ekologische cyclus. Indien men bedenkt dat er ca. 8600 verschillende tot nu toe ontdekte soorten bestaan, dan is het duidelijk dat de vogel door niemand over het hoofd kan worden gezien. Toch, als men een willekeurig aantal mensen zou enquêtêren, zou blijken dat zij misschien niet meer dan 10 soorten kunnen opnoemen. Laat staan dat zij subspecies zullen kennen. Ook bij jagers en buitenmensen, zoals boeren en duinwachters, is de leemte -in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht- vreselijk groot. Dez serie zal een aantal facetten der vogels in de verschillende levensvormen en stadia belichten.