Circa 30 jaar na het verschijnen van de eerste verhandelingen over de vogels van Zuid-Kennemerland (1966) en de Haarlemmermeer (1970) is er een monumentaal boekwerk verschenen over de vogels van deze gebieden. De 336 pagina’s tellende avifauna Vogels in het landschap van Zuid-Kennemerland en de Haarlemmermeer beschrijft de vogels in relatie tot het landschap in de noordwesthoek van de Randstad. Na lezing van dit mooi uitgevoerde boek weet u niet alleen alles over de (rijke) vogelstand van de duinen tussen IJmuiden en Noordwijkerhout en de graslandpolders ten oosten van Haarlem, maar ook veel over de vogels van het stedelijk gebied tussen IJmond en Schiphol en de uitgestrekte akkers in de Haarlemmermeer. Na een inleidend hoofdstuk begint het boek als een traditionele avifauna met een beschrijving van het landschap. Het eindigt al even klassiek met een zeer informatief avifaunistisch overzicht van alle (342!) waargenomen soorten. Hier stopt echter de overeenkomst met de gemiddelde streekavifauna. In de zeven tussenliggende hoofdstukken komt namelijk een veelheid aan onderwerpen aan bod, zoals de regionale geschiedenis van het vogels kijken (en verzamelen!), beginnend bij meester Cornelis van Lennep in de 18e eeuw (hoofdstuk 3). Zuid-Kennemerland blijkt een rijke historie op het gebied van vogels en vogelaars te hebben.