Leden kunnen het boek ”Vogels in het Landschap van Zuid-Kennemerland en de Haarlemmermeer“ schriftelijk bestellen door de speciale ledenprijs van ƒ38,25 (per exemplaar) over te maken op postgiro 6893104 t.n.v. Stichting Avifauna Zuid-Kennemerland te Overveen, onder vermelding van AVIFAUNA. U kunt gebruik maken van de speciale ledenprijs als uw bestelling vóór 7 november bij de penningmeester binnen is. Zodra het boek in december uit komt, krijgt u bericht. Op een aantal distributiepunten is het boek dan op te halen.