Dit jaar viert de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland zijn 45- jarig jubileum. Ter gelegenheid van het jubileum zal de avifauna ”Vogels in het landschap van Zuid-Kennemerland en de Haarlemmermeer” uitkomen. Op dit moment wordt er hard gewerkt om het boek op tijd gereed te hebben, hetgeen nog een hele toer zal worden. Terwijl dit stukje geschreven wordt zijn veel VWG-leden druk bezig met broedvogelinventarisaties in het kader van de SOVONprojecten. Naast het vogeltrekonder zoek is dit een van de meest intensieve werkzaamheden van onze vereniging. Vooral in de duinstreek, maar ook in de (veen)weidegebieden vinden intensieve inventarisaties plaats. En dat is maar goed ook. Zuid-Kennemerland wordt voortdurend bedreigd door bouwdrift en expansie van de economie. Vele, waardevolle terreinen vallen hieraan ten prooi. Denk maar eens aan de Velserbroekpolder, de Zuiderpolder en het gebied rond Ruigoord.