In deel 2 van deze ’reeks’ worden de herfstmaanden behandeld. Kon in de vorige aflevering nog een redelijk volledig overzicht worden gegeven van de zomermaanden, voor de nu te behandelen maanden is dat onmogelijk. De herfsttrek bereikt in deze tijd haar hoogtepunt en dat betekent dat het grootste deel van de Nederlandse Avifauna te zien is, van zomergasten tot wintergasten en van algemene doortrekkers tot zeldzame gasten. Er dient dus rekening mee te worden gehouden dat onderstaand overzicht lang niet volledig is en dat in de herfst in principe vrijwel alles gezien kan worden.