Zuid-Kennemerland is rijk aan fraaie vogelgebieden. Deze zijn bij velen bekend, maar nog lang niet bij iedereen. Bovendien weet men vaak niet precies wanneer men welk gebied moet bezoeken om bepaalde vogelsoorten te kunnen zien. In dit artikel wordt in vogelvlucht besproken welke vogels er in de zomermaanden te zien zijn in verschillende gebieden. In de komende nummers van de ’Fitis’ zullen de overige jaargetijden worden behandeld.