Vogels maken het hele jaar door gebruik van het aanwezige groen in het stedelijk gebied, niet alleen als territorium, maar ook als rustplaats en foerageermogelijkheid. Gezien de losse waarnemingen van soorten als Bosrietzanger, Braamsluiper en Nachtegaal in de diverse groenstroken van IJmuiden leek het interessant om dit een jaar lang wat intensiever te vervolgen. De vraagstellingen hierbij waren: – Welke vogelsoorten zijn er te zien in de betrokken gebieden? – Hoeveel soorten en in welke aantallen zijn er waar te nemen? – Wat doen ze er?