Drie groenstroken van IJmuiden werden een jaar lang minimaal tweemaal per maand geïnventariseerd om de diversiteit aan vogels, de totale aantallen en de onderlinge getalsmatige verhoudingen boven water te krijgen. In Fitis 33(1) werd de periode september 1995-maart 1996 beschreven. Dit artikel geeft de periode maart 1996-september 1996 weer.