Tijdens een vergadering van de Vogelwerkgroep raakten André en ik aan de praat over het golfterrein in de Houtrakpolder. Dit gesprek resulteerde in twee “National Golf Course” vogeltellingen en een broedvogelinventarisatie in het broedseizoen van 2002. De broedvogelinventarisatie werd verricht en geïnterpreteerd volgens de spelregels van SOVON (Van Dijk, 1996) en onder redelijk gunstige weersomstandigheden werden er in totaal acht bezoeken gebracht, verdeeld over de maanden maart, april, mei en juni.