De Zuidpier van IJmuiden is een uitstekende plaats om vogels waar te nemen. Desondanks komt het mij voor dat er van de kant van de Vogelwerkgroep Haarlem, enkele leden uitgezonderd, nooit voldoende is geprofiteerd van de nabijheid daarvan. De pier is zo’n 2,5 km. lang en biedt zo de gelegenheid om vanaf het piereinde een goed beeld te hebben van wat er boven zee aanwezig is aan migrerende of foeragerende vogels. Vooral de vuurturen aan het uiterste einde van de pier, verschaft een riant uitzicht vanaf een platform dat via een ladder gemakkelijk te bereiken is. Ook de wandeling naar het pieruiteinde kan vaak tot interessante ontmoetingen met niet algemene vogels leiden. Op de pier zelf is, in ieder geval in het winterhalfjaar, altijd de Paarse Strandloper te zien, terwijl ook de Kanoetstrandloper, Steenloper en Bonte Strandloper tot de hier veel voorkomende soorten kunnen worden gerekend. In de trektijd zijn er op de pier ook zangvogels als Goudhaantje, Zwarte Mezen, Roodstaarten, etc. te verwachten die boven zee zijn geraakt en voor wie de Zuidpier het eerste punt van het vasteland is dat ze tegenkomen om uit te rusten.