De Inlaagpolder, groot ca. 230 ha., ligt ten oosten van Spaarndam. Ze is een oud buitendijks gebied van het vroegere U aldaar, omgeven door een lage kade, de Inlaagse Dijk. De huidige Ringweg in de gemeente Haarlemmerliede volgt thans ongeveer het verloop van die kade. In het westen wordt de Inlaagpolder begrensd door de Hoge Spaarndammerdijk, die vóór de inpoldering van het IJ een belangrijke waterkerende functie had. In het landschap tussen Haarlem en Amsterdam is de Inlaagpolder een waardevol historisch element. Ze komt al voor op stafkaarten in de 16e eeuw. Ze ligt hoger dan de omringende polders en bestaat voor het grootste deel uit grasland. Delen ervan zijn in de afgelopen jaren onder zand gespoten, zoals het voormalige IJ-eiland Ruigoord, of onder kunstmatige recreatieheuvels verdwenen. Voornamelijk langs de Ringweg komt bouwland voor. Hier wordt mals geteeld. Dit heeft een achteruitgang van vogelsoorten, die zich hier vroeger in graanvelden ophielden, met zich meegebracht. In 1980 werd de Inlaagpolder toegevoegd aan het Recreatiegebied Spaarnwoude, nadat aan de westzijde van dit gebied de Velserbroekpolder werd bestemd voor woningbouw. De definitieve bestemming van de Inlaagpolder is op dit moment nog niet vastgesteld. Ze is nog niet een groene, maar een witte vlek op de plattegrond van het Recreatiegebied.