In de loop van de jaren tachtig verwierf een kleine plas in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude onder vogelaars uit zowel Haarlem als Amsterdam een zekere bekendheid vanwege de rijkdom aan met name eenden en steltlopers. Dit plasje, gelegen aan de Kerkweg te Spaarnwoude (zie fig. 1) kreeg in die tijd verschillende namen. Vogelend Zuid-Kennemerland leerde het kennen als ”Plasje van Spaarnwoude”, maar Amsterdamse vogelaars kenden het de naam ”Poelruiterplas” toe, omdat het tot drie maal toe was bezocht door de zeldzame Poelruiter. De verwarring nam verder toe toen het rekreatieschap Spaarnwoude in haar plannen ging spreken van ”de Poel”, een taalkundig gezien niet juiste benaming. In september 1988 werd in samenspraak tussen Rekreatieschap en Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland besloten om het plasje de Spaarnwouderplas te gaan noemen. Hopelijk zal deze naam algemene toepassing vinden en bekendheid verwerven onder het grote publiek.