In de jaren zeventig is het kustgebied van Zuid-Kennemerland in het kader van de Avifauna West-Nederland geinventariseerd op broedvogels. Sindsdien hebben er geen broedvogelinventarisaties meer plaatsgevonden. Om opnieuw een beeld te krijgen van de avifaunistische waarde van dit betrekkelijk ongestoorde kustgebied met zijn prachtige ongerepte duinvalleien, leek het ons zinnig om het kustgebied tussen Bloemendaal en IJmuiden weer eens te inventariseren op broedvogels.