Na een succesvolle broedvogelinventarisatie van het terrein van golfclub Houtrak in 2002, vroeg André van Aken om assistentie bij een herhaling van een dergelijk onderzoek in 2005, alsmede bij het begeleiden van de “Nationale Golf Course” vogeltellingen op 14 mei van dat jaar. Zeven inventarisaties werden onder zeer uiteenlopende weersomstandigheden uitgevoerd in maart, april en mei. De broedvogelinventarisatie is uitgevoerd en geïnterpreteerd volgens de daarvoor geldende methodiek van SOVON Vogelonderzoek Nederland (van Dijk, 1996).