Op 19 juni 1962 ondertekende Koningin Juliana het ontwerp ‘Wet tot wijziging van de grens tussen de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude en de gemeente Amsterdam en Haarlem’. Hierin was bepaald dat Zuid-Schalkwijk voortaan tot Haarlem zou behoren. De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude was ineens ruim 600 hectare grond armer geworden. Als gevolg van dit besluit kon begonnen worden met de verwezenlijking van de nieuwbouwplannen van de gemeente Haarlem. De bestaande woningnood moest immers worden opgelost. Binnen 25 jaar moesten zo’n 40.000 tot 60.000 personen in circa 14.000 woningen worden ondergebracht. Ten einde het gebied bouwrijp te maken waren vele kubieke meters zand nodig. Dit luidde een begin in van een revolutionaire omwenteling in een eeuwenoud poldergebied (Bulte 1999). Ten behoeve van de zandwinning werden er eind jaren vijftig en begin jaren zestig rond het gebied een aantal zandputten geslagen zoals de Put van Vink en in het gebied waar zich nu nu de Meerwijkplas bevindt. Ook de Vijfhuizerzandput is op deze wijze ontstaan. In de jaren tachtig is dit gebied, dat een nogal moeraskarakter had, opgeknapt door de gemeente met de bedoeling er een park van te maken. Aan het eind van de jaren negentig werd de Vijfhuizerzandput echter afgesloten vanwege de voorbereidingen voor de aanleg van de Zuid-Tangent. Het gebied werd niet meer onderhouden, verruigde aanzienlijk en had uiteindelijk een verwaarloosd uiterlijk. Ten tijde van de oplevering van de nieuwe busbaan in 2003 onderging het park zijn tweede opknapbeurt. De drie waterpartijen werden geschoond, wandelpaden werden opgeknapt en voorzieningen om het waterpeil te regelen werden aangelegd. Tevens werd de Vijfhuizerzandput omgedoopt in het Poelbroekpark. Beide benamingen worden tegenwoordig door elkaar gebruikt. Na de herinrichtingmaatregelen werd duidelijk dat het gebied nog steeds een grote aantrekkingskracht uitoefende op vogels. In dit artikel worden de resultaten van de inventarisaties uit 2004 gepresenteerd. De uitkomsten worden vergeleken met eerdere inventarisaties verricht in de jaren tachtig (Provincie Noord-Holland) en negentig (A. Gouw ongepubliceerde data.), waarbij niet alle soorten werden geteld. Tevens worden er aanbevelingen gedaan voor toekomstig beheer.