Met het oog op de planvorming omtrent de herinrichting van het landgoed Meer en Berg, voorheen bekend als het Provinciaal Ziekenhuis te Santpoort, hebben Erik van Bakel, Hans Groot en ondergetekende de broedvogels in voorjaar 1999 geïnventariseerd. Dit artikel beschrijft het onderzoeksgebied, de gevolgde inventarisatiemethode en de resultaten van de inventarisatie. Verder zijn (deels oude) losse waarnemingen van de overige soorten verzameld. Het stuk is bedoeld om de waarde van het terrein voor vogels in kaart te brengen.