De wind is een oneindige energiebron. Een energiebron die de laatste tijd steeds meer benut wordt. Net als eeuwen terug worden er weer windmolens geplaatst. Deze molens, vaak na veel onderzoek ontwikkeld, heten eigenlijk windturbines. Pas nadat er vele turbines in gebruik waren, werd de vraag gesteld: ”Welke invloed hebben deze turbines op vogels”. Zullen niet veel vogels verongelukken door de snel draaiende wieken? Op deze vraag bleek geen antwoord beschikbaar te zijn. Dit was dan ook de reden van de Vogelwerkgroep Haarlem een bezwaarschrift in te dienen toen de gemeente Heemstede met het plan kwam een windturbine te plaatsen. Na overleg is dit bezwaarschrift weer ingetrokken; de gemeente had toegezegd medewerking te verlenen aan een onderzoek naar vogelslachtoffers. In mei 1983 werd de turbine aan de Cruquiusweg in gebruik genomen. Door leden van onze vogelwerkgroep werd toen het werkgroepje ”Windturbine Heemstede” ingesteld. Het belangrijkste doel van deze werkgroep is na te gaan of er door de turbine slachtoffers onder de vogels vallen. Daartoe controleren we in principe elke dag de omgeving van de molen. Verder wordt er gelet op hoe vogels zich gedragen in de buurt van de wieken. Wanneer ziet een aanvliegende vogel de wieken en hoe reageert hij?