In het Natuur en Milieucentrum Ter Kleef is tot en met 25 maart 2007 een expositie te zien over Vogeltrek en trekvogels’. In deze tentoonstelling van de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland wordt uitgelegd wat het verschil is tussen standvogels, zomergasten en wintergasten. Tientallen miljoenen vogels trekken jaarlijks van hun broedgebieden naar hun overwinteringsgebied. Nederland ligt zeer gunstig op de route van vele vogels uit noordelijke streken. Bovendien ligt Nederland aan de Noordzee, waardoor veel zangvogels een gestuwde trek laten zien over de duinen naar het zuiden. Veel leden van de VWG zullen wel eens op een gunstige ochtend in september of oktober naar de kust geweest zijn om een glimp op te vangen van deze ‘volksverhuizing’ onder de vogels. Onze VWG is in 1951 zelfs opgericht om gezamenlijk de vogeltrek te registreren en te bestuderen, toen nog op de boulevard van Bloemendaal.