Het Vogeltrekstation, dat te Arnhem was gevestigd, is verhuisd naar Boterkoeksestraat 22,6666 GA te Heteren. Aan dit adres dient alle correspondentie over ringvondsten en geringde vogels te worden gericht, onder vermelding van ringnummer, vindplaats, vinddatum, vindomstandigheden en eventuele doodsoorzaak. Gevraagd wordt ook de ring(en) zelf bij te sluiten (opengebogen, platgemaakt en goed vastgeplakt).