Bijna nergens in Zuid-Kennemerland kan je nog vogelen zonder waarnemingen te doen die gemengde gevoelens en stof voor discussies oproepen. Van duin tot en met polder loop je namelijk als argeloze vogelaar reële kans keer op keer vogels te zien (èn te horen) die hier eigenlijk niet thuis horen, maar die zich wel een vaste plaats hebben toegeëigend tussen het vertrouwde Nederlandse pluimage. Met name eendachtigen hebben het hier goed naar hun zin. De door velen verguisde, maar door sommigen geliefde Nijlgans is een goed voorbeeld van zo'n soort die reeds lang goed gedijt in Zuid-Kennemerland. Ofschoon de hoogste aantallen in het najaar worden bereikt, wordt deze Axl Rose van de vogels ook in de winter en het vroege voorjaar op veel plaatsen (Middenduin, AW-duinen, Elswout, en vooral de polder waar een maximum van 73 exx. in de Velserbroek op 9-3 werd gezien) in groepjes waargenomen, voordat ze met veel kabaal paartjes gaan vormen en andere paartjes, vogels en vogelaars een omweg dwingen te maken.